Cơ cấu tổ chức và nhân sự của khoa Tiếng Anh
Khoa Tiếng Anh, Đại học Thương mại

http://www.vcu.edu.vn/vi/images/khoatienganh.JPG

C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\IMG_9514.JPG


Địa chỉ: Phòng 102- Nhà D, Trường đại học Thương mại

Email: khoatienganh@vcu.edu.vn

VĂN PHÒNG KHOA

Trưởng khoa: ThS.Nguyễn Thị Thanh Huyền Điện thoại: 0912024654

Email: huyennguyen172@yahoo.com

Phó trưởng khoa: Tôn Đức Thảo Điện thoại: 0904273651

Email: tonducthao1958@gmail.com

Thư ký khoa: Lý Kiều Hạnh Điện thoại: 0912129241

Email: lykieuhanh@gmail.com

Tổng số chuyên ngành đào tạo thuộc khoa: 01 (Chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại)

Tổng số Giáo viên, CCVC thuộc khoa: 41 (bao gồm 40 giáo viên và 1 thư ký khoa)

Trong đó: 34 ThS, 7 Cử nhân

Các bộ môn thuộc khoa:

  • Bộ môn: Lý thuyết tiếng Anh

Trưởng bộ môn: ThS.Nguyễn Thị Thủy Chung

Email: thuychungltt@gmail.com

Phó trưởng bộ môn:

Số giáo viên: 13; trong đó: 10 ThS, 03 Cử nhân

  • Bộ môn: Thực hành tiếng Anh

Trưởng bộ môn: ThS. Trần Thị Bích Lan

Email: tranlanhai@yahoo.com

Phó trưởng bộ môn: ThS.Phạm Thị Xuân Hà

Email: pxuanha@gmail.com

Số giáo viên: 15; trong đó:  1TS; 12 ThS, 02 Cử nhân

  • Bộ môn: Dịch Tiếng Anh

Trưởng bộ môn: ThS.Nguyễn Thị Lan Phương

Email: lanphuong_vcu@yahoo.com.vn

Phó trưởng bộ môn: ThS.Phan Tú Lan

Email: tulan_phan@yahoo.com

Số giáo viên: 13; trong đó: 12 ThS, 01 Cử nhân

  • Trung tâm Ngoại ngữ SmartLearn

Giám đốc: Th.S Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thành viên: 02

Địa chỉ: Phòng 102- Nhà D, Trường đại học Thương mại

Email: khoatienganhdhtm@gmail.com   ĐT: (04) 38373479/3110
 

Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh


image1.JPG

image1.JPG


1. Chức năng nhiệm vụ

Bộ môn Lý thuyết tiếng anh được thành lập năm 2007, là một trong ba bộ môn trực thuộc Khoa Tiếng Anh trường Đại học Thương mại. Hiện nay, bộ môn Lý thuyết tiếng anh có 12 giảng viên, trong đó có 9 thạc sỹ, 2 cao học viên và 1 cử nhân. Các giảng viên của Bộ môn đều được đào tạo cơ bản, tốt nghiệp các trường đại học sư phạm ngoại ngữ, hoàn thành chương trình khóa học lý luận và phương pháp giảng dạy đại học, có nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn vững vàng. Do đặc thù của môn ngoại ngữ các giảng viên luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện các kỹ năng, cập nhật thông tin mới đưa vào bài giảng.

Bộ môn được phân công giảng dạy các học phần lý thuyết tiếng anh: ngữ âm-âm vị, ngữ pháp, ngữ nghĩa học, ngữ dụng học, tiếng Việt, Dẫn luận ngôn ngữ, Ngôn ngữ học đối chiếu cho Khoa chuyên ngành tiếng Anh, các học phần tiếng anh cơ bản: tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 cho sinh viên hệ Đại học chính quy của các chuyên ngành khác, tiếng Anh 1, 2, 3 và 4 cho các lớp chuyên ngành Marketing, Khoa Đào tạo Quốc Tế và học phần tiếng anh 2 cho hệ tại chức và liên thông.

Song song với công tác giảng dạy, Bộ môn rất chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học và coi đó là một trong những nhiệm vụ cơ bản của giảng viên. Hằng năm, Bộ môn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiêm túc và có chất lượng. Các đề tài tập trung vào việc cải tiến phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh cho phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

Để đánh giá khách quan công tác giảng dạy, Bộ môn đã xây dựng ngân hàng đề thi cho từng học phần; thường xuyên bổ sung đề thi mới; thực hiện phương án sử dụng nhiều đề thi để tránh các hiện tượng tiêu cực trong khi thi.

2.  Cơ cấu tổ chức nhân sự.

STT

Họ và tên

Chức vụ / nhiệm vụ đảm nhiệm

Ghi chú

1

Th.S Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trưởng Khoa

 

2

Th.S Nguyễn Thị Thủy Chung

Trưởng bộ môn – Phụ trách công tác chuyên môn của bộ môn

 

3

Th.S Phạm Thùy Giang

Bí thư liên chi đoàn Khoa Tiếng Anh

 

4

Th.S Hoàng Thu Ba

Giảng viên

 

5

Th.S Đoàn Phương Ngân

Giảng viên

 

6

Th.S Trần Thị Thu Hiền

Giảng viên

 

7

Th.S Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Chủ tịch công đoàn Bộ môn

 

8

Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà

Giảng viên

 

9

CHV Dương Thị Hồng Thắm

Giảng viên

 

10

CHV Đỗ Thị Bích Đào

Giảng viên

 

11

Th.S Nguyễn Thị Phương Lý

Giảng viên

 

12

CN Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Giảng viên

 

13

CN Lý Kiều Hạnh

Thư ký khoa

 

3. Giáo trình, tài liệu giảng dạy

* Bộ môn đã biên soạn một số tài liệu phục vụ việc dạy và học tiếng Anh:

- Tập bài giảng mẫu cho học phần Tiếng Việt

- Từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu “Tiếng anh 1”

- Từ, ngữ pháp và cấu trúc câu “Tiếng anh 2”

- Hướng dẫn làm thảo luận nhóm

- Bài tập theo các học phần Tiếng Anh cơ bản: tiếng anh 1 và tiếng anh 2

* Các giáo trình và tài liệu tham khảo chính

- Market Leader

- Head for Business

- Business Basic

4. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Lý Thuyết Tiếng Anh, Phòng 119, tầng 1, nhà T, Trường ĐHTM.

Email: bomonlythuyettieng@gmail.com


Bộ môn Thực hành Tiếng Anh

1. Chức năng nhiệm vụ

Bộ môn Thực hành tiếng Anh được chính thức thành lập năm 2007 trên cơ sở được tách ra từ là một trong ba bộ môn trực thuộc Khoa Tiếng Anh trường Đại học Thương mại. Hiện nay, bộ môn Thực hành tiếng Anh có 15 giảng viên, trong đó có 1 tiến sỹ, 12 thạc sỹ, 01 cao học viên và 01 cử nhân. Các giảng viên của Bộ môn đều được đào tạo bài bản và tốt nghiệp từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, có trình độ chuyên môn vững vàng, có bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và luôn tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc. Đặc biệt Bộ môn có đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình, năng nổ và có tiềm năng phát triển tốt.

Bộ môn được phân công giảng dạy tiếng Anh cho các lớp chính quy, các lớp chất lượng cao, các lớp cử nhân hệ đào tạo quốc tế và các lớp tại chức và liên thông. Các học phần do Bộ môn đảm nhiệm bao gồm: Tiếng Anh Căn Bản 1, tiếng Anh Căn Bản 2, tiếng Anh Căn Bản 3, tiếng Anh căn bản 4, tiếng Anh Thương Mại 1.1, tiếng Anh Thương Mại 1.2, tiếng Anh Thương Mại 1.3, tiếng Anh Thương Mại 1.4, tiếng Anh Thương Mại 2.1, tiếng Anh Thương Mại 2.2, tiếng Anh Thương Mại 2.3, tiếng Anh Thương Mại 2.4, Authentic English, văn học Anh Mỹ cho Khoa chuyên ngành tiếng Anh, học phần Tiếng Anh 3 cho sinh viên hệ Đại học chính quy của các chuyên ngành khác, tiếng Anh 1, 2, 3 và 4 cho các lớp chuyên ngành Dự Án Anh, Khoa Đào tạo Quốc Tế, các học phần ngoại ngữ 2 của các lớp cử nhân thực hành hệ tiếng Pháp khoa Đào tạo Quốc Tế, học phần tiếng Anh 2.1 cho hệ tại chức và liên thông.

Song song với công tác giảng dạy, các giảng viên của Bộ môn cũng tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học như thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp quốc tế, cấp trường, soạn thảo tập bài giảng mẫu cho một số học phần, tham gia hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên, viết bài cho các báo và tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, tham gia các hội thảo cấp quốc tế, quốc gia, cấp trường, cấp khoa và bộ môn, dịch và biên soạn tài liệu…Công tác nghiên cứu khoa học luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngoài nhiệm vụ giảng dạy và được thực hiện một cách nghiêm túc và có chất lượng. Các giảng viên của Bộ môn cũng không ngừng trau dồi kiến thức thực tiễn ứng dụng vào công tác giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà trường và xã hội.

2.  Cơ cấu tổ chức nhân sự.

STT

Họ và tên

Chức vụ / nhiệm vụ đảm nhiệm

Ghi chú

1

CN Tôn Đức Thảo

Phó trưởng Khoa

 

2

Th.S Trần thị Bích Lan

Trưởng bộ môn – Phụ trách công tác chuyên môn của bộ môn

 

3

Th.S Phạm thị Xuân Hà

Phó trưởng bộ môn – Bí thư chi đoàn Giáo viên

 

4

T.S Nguyễn Khắc Nghĩa

Giảng viên

 

5

Th.S Hoàng Thị Thúy

Giảng viên chính

 

6

Th.S Trần Trung Dũng

Giảng viên

 

7

Th.S Phạm thị Phượng

Giảng viên

 

8

Th.S Trần Anh Thư

Chủ tịch công đoàn bộ môn

 

9

Th.S. Phạm thị Tố Loan

Giảng viên

 

10

Th.S Nguyễn thị Bích Ngọc

Giảng viên

 

11

Th.S Lương thị Minh Phương

Giảng viên

 

12

Th.S Hà thị Vũ Hà

Giảng viên

 

13

Th.S Hán thị Bích Ngọc

Giảng viên

 

14

Th.S Trần Lan Hương

Giảng viên

 

15

C.N Hoàng thị Anh Thơ

Giảng viên

 

3. Giáo trình, tài liệu giảng dạy

Bộ môn đã biên soạn một số tài liệu phục vụ việc dạy và học tiếng Anh:

- Tập bài giảng mẫu cho học phần Văn học Anh Mỹ, Authentic English, Tiếng Anh 2.1

- Bài tập cho học phần Tiếng Anh 3

4. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Thực hành tiếng Anh, Phòng 121, tầng 1, nhà T, Trường ĐHTM.

Email: thuchanhtieng@gmail.com

Description: D:\File anh\2013 nha giao\anh JPEG ky yeu c Thu\_RAP9354.jpg

Description: https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12046618_10205335647496278_7818517809959776816_n.jpg?oh=a6a2c32261526514db67ff1b0e299662&oe=56EF13B9


Description: https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t34.0-12/12084016_1508423399479562_808986636_n.jpg?oh=d8eb14eb9c0807c3ee22f5e8627aef23&oe=5647208B


Description: D:\File anh\2013 nha giao\anh JPEG ky yeu c Thu\new7.jpg


Description: D:\File anh\2013 nha giao\anh JPEG ky yeu c Thu\_RAP9361.jpg


Bộ môn Dịch Tiếng Anh

Bộ môn Dịch Tiếng Anh được thành lập ngày 22/6/2007 cùng sự hình thành của Khoa Tiếng Anh, thực hiện 2 nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học bên cạnh một số nhiệm vụ khác theo phân công. Trong tất cả các mảng công việc này, tập thể Bộ môn đều hoàn thành đầy đủ về mặt số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo quy định của Nhà trường.

Về mặt giảng dạy, hàng năm Bộ môn đảm nhiệm công việc giảng dạy theo phân công của Nhà trường. Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy cho 3 đối tượng chính: sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, sinh viên các chuyên ngành khác của toàn trường và sinh viên hệ đào tạo cử nhân thực hành. Trong quá trình giảng dạy, Bộ môn luôn hoàn thành đủ và có chất lượng nhiệm vụ giảng dạy được giao. Trung bình 1 năm giáo viên Bộ môn giảng dạy 800 giờ cho các đối tượng khác nhau.

Các học phần Bộ môn Dịch Tiếng Anh đảm nhiệm:

TT

Học phần

Số tín chỉ

Đối tượng giảng dạy

 

1

Lý thuyết dịch

2

CN Tiếng Anh thương mại

 

2

Phiên dịch

3

CN Tiếng Anh thương mại

 

3

Biên dịch

3

CN Tiếng Anh thương mại

 

4

Văn hoá Anh

2

CN Tiếng Anh thương mại

 

5

Văn hoá Mỹ

2

CN Tiếng Anh thương mại

 

6

Giao thoa văn hoá

2

CN Tiếng Anh thương mại

HP tự chọn

7

Thư tín thương mại

3

CN Tiếng Anh thương mại

 

8

Tiếng Anh 1

11

Cử nhân thực hành

 

9

Tiếng Anh 2

11

Cử nhân thực hành

 

10

Tiếng Anh 3

11

Cử nhân thực hành

 

11

Tiếng Anh 4

11

Cử nhân thực hành

 

12

Tiếng Anh chuyên ngành

2 – 4

Cử nhân thực hành

 

13

Tiếng Anh 4

2

Các chuyên ngành khác trong trường (gồm cả hệ đào tạo chính quy và hệ đào tạo tại chức)

 

Về mặt nghiên cứu khoa học, các giáo viên Bộ môn đều hoàn thành chỉ tiêu khối lượng nghiên cứu hàng năm theo quy định của Nhà trường, đảm bảo chất lượng của các công trình khoa học. Cụ thể, trong 5 năm qua, tập thể giáo viên Bộ môn đã hoàn thành 7 đề tài Khoa học cấp trường, có nhiều bài báo khoa học được đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế và quốc gia, tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Khoa, hội nghị thông tin khoa học cấp Bộ môn. Hoạt động khoa học được xây dựng vào kế hoạch năm học, được thực hiện đều đặn, có chất lượng.


1. Đội ngũ

Description: C:\Users\LANPHU~1\AppData\Local\Temp\IMG_5106.JPG

Bộ môn Dịch Tiếng Anh gồm 13 giáo viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Về mặt chuyên môn, 12 giáo viên Bộ môn có trình độ thạc sỹ về ngôn ngữ hoặc phương pháp giảng dạy, 4 giáo viên có bằng 2 chuyên ngành quản trị, các giáo viên đều có thâm niên công tác trên 5 năm. Trình độ chuyên môn vững và thời gian giảng dạy dài là yếu tố quan trọng giúp mỗi giáo viên nói riêng và tập thể Bộ môn nói chung luôn hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ giảng dạy được giao. Với sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ môn, sự cố gắng của bản thân, giáo viên Bộ môn luôn cố gắng trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin, đổi mới và đa dạng phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Thị Lan Phương

Trưởng Bộ môn

Thạc sỹ ngôn ngữ, cử nhân QTKD

2

Phan Tú Lan

Phó trưởng BM

Thạc sỹ phương pháp giảng dạy

3

Nguyễn Bích Hồng

Chủ tịch CĐ Khoa

Thạc sỹ phương pháp giảng dạy, cử nhân QTKD

4

Trần Huy Hợp

 

Cử nhân ngôn ngữ

5

Vũ Thị Hạnh

 

Thạc sỹ phương pháp giảng dạy

6

Đào Phương Mai

 

Thạc sỹ phương pháp giảng dạy

7

Nguyễn Thị Xuân Phương

 

Thạc sỹ ngôn ngữ, MBA

8

Nguyễn Thùy Linh

 

Thạc sỹ ngôn ngữ

9

Vũ Thị Thanh Hoa

 

Thạc sỹ phương pháp giảng dạy

10

Phạm Thị Phương Liên

 

Thạc sỹ phương pháp giảng dạy

11

Lê Thị Phương Mai

 

Thạc sỹ phương pháp giảng dạy

12

Nguyễn Thị Trà My

 

Thạc sỹ ngôn ngữ

13

Vũ Thị Thu Trang

 

Thạc sỹ phương pháp giảng dạy


Về tinh thần và trách nhiệm với công việc, các giáo viên Bộ môn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, tâm huyết với nghề, góp phần tích cực vào việc thực hiện và hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ được giao, đạt được sự tin tưởng và tín nhiệm của lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo Khoa cũng như của sinh viên trong quá trình công tác.

3. Giáo trình, tài liệu giảng dạy:

Do đặc thù của giảng dạy Tiếng Anh, phần lớn giáo trình Bộ môn Dịch giảng dạy là giáo trình xuất bản sẵn trên thị trường. Tuy nhiên để phù hợp với thời lượng và mục đích giảng dạy theo yêu cầu của Nhà trường, Bộ môn có sưu tầm, thu thập và điều chỉnh một số giáo trình thành tập bài giảng dùng chung phục vụ cho quá trình giảng dạy.

Các tài liệu giảng dạy của Bộ môn Dịch Tiếng Anh:

TT

Tài liệu giảng dạy

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

1

Theory of Translation and Interpreting

CN Tiếng Anh thương mại

Tập bài giảng

2

Translation Materials

CN Tiếng Anh thương mại

Tập bài giảng

3

Interpreting Materials

CN Tiếng Anh thương mại

Tập bài giảng

4

British Culture

CN Tiếng Anh thương mại

 

5

American Culture

CN Tiếng Anh thương mại

 

6

Business Correspondence

CN Tiếng Anh thương mại

Tập bài giảng

7

English 4

Các chuyên ngành khác

Tập bài giảng

8

Market Leader (elementary)

Cử nhân thực hành

 

9

Market Leader (pre-intermediate)

Cử nhân thực hành

 

10

Head for Business

Cử nhân thực hành

 


TT Ngoại ngữ Smart-Learn

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Trung Tâm Ngoại Ngữ SmartLearn – thành lập vào năm 2008 – thuộc Khoa Tiếng Anh-Trường Đại học Thương Mại.

Với 7 năm hoạt động, Trung tâm ngày càng xây dựng được uy tín và chất lượng đào tào ngoại ngữ.

Là một TT trực thuộc trường Đại học Thương mại, SmartLearn được

thành lập nhằm hỗ trợ sinh viên trong và ngoài trường bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Hơn thế nữa, TT còn là đối tác, đào tạọ chiến lược hiệu quả nhất với các cơ quan, tổ chức trong trong nước.

Với đội ngũ giáo viên khoa Tiếng Anh năng động, nhiệt tình và chuyên nghiệp trong giảng dạy, Smartlearn chuyên cung cấp các khoá học luyện thi TOEIC, kỹ năng Biên – phiên dịch,  kỹ năng Nghe- Nói – Đọc – Viết, Tiếng Anh giao tiếp thương mại và cơ bản. Mỗi khoá đào tạo lại cung cấp kỹ năng và kiến thức khác nhau theo mục tiêu mỗi chương trình, giúp học viên có được khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt nhất sau khi khoá học kết thúc.

Đến nay, Trung tâm Smartlearn là địa chỉ tin cậy cho hầu hết các học viên đến từ trường ĐHTM, ĐH Điện lực, ĐH tài nguyên môi trường, ĐH Công nghiệp, Mỏ địa chất, GTVT,.V..V.

  1. Cơ cấu tổ chức nhân sự

  • Giám đốc trung tâm: Th.S Nguyễn Thị Thanh Huyền

  • 02 Gv điều hành: Phạm Thị Xuân Hà

Nguyễn Thị Phương Lý

  1. Liên hệ

VP Trung tâm: Tầng 1 nhà A ĐHTM (gần cổng chính)
- Điện thoại: 0964568629 / 091 378 8966  /  0199 803 7777

Email: vcu.smartlearn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/smart.learn.92/

 
"