Sơ lược quá trình hình thành và hoạt động của khoa Tiếng Anh kể từ khi thành lập đến nay
Khoa Tiếng Anh, Đại học Thương mại

http://www.vcu.edu.vn/vi/images/khoatienganh.JPG

Kỷ niệm 5 năm thành lập Khoa tiếng Anh 2007 - 2012

C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\IMG_9514.JPG

Kỷ niệm 55 năm thành lập Đại học Thương Mại 1960 - 2015

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: Phòng 102- Nhà D, Trường đại học Thương mại

Email: khoatienganhdhtm@gmail.com   ĐT: (04) 38373479/3110


Văn phòng khoa

Trưởng khoa: ThS.Nguyễn Thị Thanh Huyền Điện thoại: 0912024654

Email: huyennguyen172@yahoo.com

Phó trưởng khoa: Tôn Đức Thảo Điện thoại: 0904273651

Email: tonducthao1958@gmail.com

Thư ký khoa: Lý Kiều Hạnh Điện thoại: 0912129241

Email: lykieuhanh@gmail.com

Tổng số chuyên ngành đào tạo thuộc khoa: 01 (Chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại)

Tổng số Giáo viên, CCVC thuộc khoa: 41 (bao gồm 40 giáo viên và 1 thư ký khoa)

Trong đó: 34 ThS, 7 Cử nhân

Các bộ môn thuộc khoa:

  • Bộ môn: Lý thuyết tiếng Anh

Trưởng bộ môn: ThS.Nguyễn Thị Thủy Chung Email: thuychungltt@gmail.com

Phó trưởng bộ môn:

Số giáo viên: 13; trong đó: 10 ThS, 03 Cử nhân

  • Bộ môn: Thực hành tiếng Anh

Trưởng bộ môn: ThS. Trần Thị Bích Lan Email: tranlanhai@yahoo.com

Phó trưởng bộ môn: ThS.Phạm Thị Xuân Hà Email: pxuanha@gmail.com

Số giáo viên: 15; trong đó:  1TS; 12 ThS, 02 Cử nhân

  • Bộ môn: Dịch Tiếng Anh

Trưởng bộ môn: ThS.Nguyễn Thị Lan Phương Email: lanphuong_vcu@yahoo.com.vn

Phó trưởng bộ môn: ThS.Phan Tú Lan Email: tulan_phan@yahoo.com

Số giáo viên: 13; trong đó: 12 ThS, 01 Cử nhân

Quá trình hình thành và phát triển:

-         Năm học 2007-2008 là năm đầu khoa chính thức làm nhiệm vụ đào tạo cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại với số lượng sinh viên gần 200.Từ đó đến nay số lượng sinh viên được đào tạo tăng dần và chất lượng đầu vào cũng tăng lên đáng kể. Năm học 2015-2016. gần 300 sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại đã được tuyển với số điểm xét tuyển đầu vào là 30,8.

-         Ngoài ra , từ năm 1991 Khoa còn được nhà trường giao nhiệm vụ đào giảng dạy tiếng Anh không chuyên cho sinh viên toàn trường . Trong những năm gần đây khoa còn được giao nhiệm vụ giảng dạy các hệ đào tạo cao học, liên kết quốc tế v…v…. với số lượng sinh viên ngày càng tăng.

Một số thành tích đạt được trong những năm gần đây:

Kết quả đào tạo và thực hiện các kế hoạch đổi mới đào tạo của khoa và nhà trường giai đoạn 2011-2015

Số lượng sinh viên tuyển sinh, tốt nghiệp giai đoạn 2011-2015

 

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Số sinh viên trúng tuyển

237

(K46N)

239

(K47N)

242

(K48N)

216

(K49N)

290

(K50N)

Số sinh viên tốt nghiệp

141/165

(K43N)

239/279

(K44N)

161/225

(K45N)

210/238

(k46N)

198/237

(K47N)

Kết quả đào tạo

Năm học

Kết quả đào tạo

Xuất sắc

Giỏi

Khá

Trung bình

2010-2011

0

2

156

7

2011-2012

0

19

239

21

2012-2013

0

9

195

21

2013-2014

0

13

192

33

2014-2015

0

12

189

36


+ Theo thẩm quyền quy định về xây dựng, hoàn thiện và đổi mới chương trình đào tạo, Khoa đã xây dựng và áp dụng 2 chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo áp dụng đối với K43, K44, K45, K46

Chương trình đào tạo đổi mới áp dụng từ K47 đến hiện nay

  • Các bộ môn trong khoa đã thường xuyên, định kỳ hàng năm rà soát đề cương học phần theo biểu mẫu số 4.

  • Các bộ môn đã xây dựng được ngân hàng câu hỏi đề thi tự luận kết hợp với trắc nghiệm cho các học phần được phân công giảng dạy và thường xuyên bổ sung cập nhất vào ngân hàng đề thi này cho hoàn chỉnh và có chất lượng hơn.

  • Chương trình đào tạo mới đã bám sát được với thực tiễn đáp ứng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và tổ chúc xã hội. Sinh viên được trang bị tốt kỹ năng giao tiếp trong môi trường kinh doanh và các kiến thức soạn thảo, biên dịch các tài liệu chuyên ngành, có kiến thức kinh doanh tổng hợp về thương mại, đáp ứng được chuẩn đầu ra của chuyên ngành tiếng Anh Thương mại.

+  Hàng năm Khoa và các bộ môn tổ chức các hội thảo, thông tin khoa học với các chủ đề liên quan đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên và đổi mới phương pháp học tập cho sinh viên.

Kết quả việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của khoa

- Đến nay khoa đã cử được 100% giáo viên trẻ đi đào tạo trình độ thạc sỹ . Nhiều giáo viên trong khoa đã có bằng thạc sỹ hoặc cử nhân về kinh tế, thương mại .

- Đặc biệt trong giai đoạn 2011-2015 khoa đã có 1 giáo hoàn thành chương trình tiến sỹ về kinh tế tại Đài Loan; 2 giáo viên hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ về Quản trị kinh doanh theo chương trình liên kết quốc tế tại đại học Thương Mại ; 13 giáo viên đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân bằng 2 về quản trị tại Đại học Thương Mại; 1 Giáo viên đac hoàn thành chương trình Lý luận chính trị cao cấp và 18 giáo viên đã hoàn thành chương trình thạc sỹ về ngôn ngữ Anh tại Đại Học Quốc Gia. Hiện nay khoa còn 4 cán bộ, giáo viên trẻ cuối cùng đang theo học chương trình đào tạo thạc sỹ ngôn ngữ Anh.

- Nhiều giáo viên trong khoa đã tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như các lớp bồi dưỡng cho giáo viên Tiếng Anh theo đề án 2020 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

- Trong thời gian tới giai đoạn 2016-2020, Ban chủ nhiệm khoa và các bộ môn sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và khuyến khích giáo viên trong khoa đi làm nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sỹ và một số giáo viên tiếp tục đi học bằng 2 về các chuyên ngành kinh tế, thương mại nhằm nâng cao chất lượng giờ giảng đặc biệt là các giờ giảng Tiếng Anh Thương Mại.

 
"